นายประสงค์ กันธิยะ

ช่างไฟฟ้า

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 07/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087172XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าแหย่ง
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง


ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0832023299

teacherladawan083@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าแหย่ง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon