ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0832023299

teacherladawan083@gmail.com

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00